fbpx

Ervaringsdeskundige huiselijk geweld spreekt zicht uit en doorbreekt het taboe aan de hand van een zelfgeschreven boek.

voorbij de schaamte

BESTEL HET BOEK VIA HET INVULFORMULIER. JE ONTVANGT EEN BETAALVERZOEK EN HET BOEK WORDT NA BETALING VERZONDEN. VERZENDKOSTEN BINNEN NEDERLAND BEDRAGEN € 4,10

Voorbij de schaamte, kom ik

een boek OVER EEN OVERLEVINGSMECHANISME WAT JE OP GANG HOUDT maar ook over HOE SCHAAMTE en taboe persoonlijke ONTWIKKELING STAGNEERT

Als ervaringsdeskundige op gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling, aanranding en seksueel misbruik besloot ik op een dag te beginnen met herinneringen op te schrijven. Veel van deze ervaringen maakte ik mee voor mijn 20e. De schaamte over deze ervaringen zouden pas op mijn 39e een uitweg zoeken, kort nadat ik voor het eerst moeder werd. De oorsprong van dit boek ligt in een anoniem interview voor een online vrouwen platform. Ik deelde voor het eerst mijn verhaal met een onbekende.

Ondertussen ben ik een vrouw, moeder en ondernemer. Ik kijk terug om een intensief proces van overleven, vechten en vluchten, mijn overlevingsmechanisme. Ik koos er vaak voor professionele hulp in te schakelen om zo oude patronen om te buigen naar hedendaagse die veel beter passen bij een moderne onafhankelijke vrouw. Het is me gelukt het proces van intergenerationele overdracht stop te zetten. Ondertussen heb ik mijn grootste droom verwezenlijkt door in een veilig en liefdevol gezin te leven met mijn man en de kinderen.

Alles is mogelijk als je het echt wilt. Het maakt niet uit vanaf waar je begint. Ik besef dat ik van ver kom maar nog veel veel verder kan komen dan waar ik nu sta.

[Interactieve] Lezing huiselijk geweld en kindermishandeling

Als je als kind, opvoeder en/of ouder huiselijk geweld hebt meegemaakt of als hulpverlener meer inzicht wilt krijgen, ben je met deze lezing op de juiste plek. Misschien merk je dat dit je dagelijks leven beïnvloedt en wil je hier verandering in brengen.

De lezing: Deze [interactieve] lezing is gericht op begrenzing van jezelf en grenzen stellen aan anderen. Mirella is ervaringsdeskundige en vertelt over haar ervaringen. Een gedragstherapeut laat zien hoe je met een eenvoudige oefening gedragsverandering realiseert en de persoonlijke ontwikkeling stimuleert. Zo lukt het uiteindelijk de schaamte rondom je ervaringen te overwinnen en weer leiding te geven aan je eigen leven.

Aanmelden: Wil je deze lezing fysiek boeken voor je eigen locatie? Stuur dan een e-mail naar info@oommarketing.nl 

Wil je weten wat je te wachten staat? Bekijk dan de livestream van internationale vrouwendag 2024.

Ervaringsdeskundige in de praktijk inzetten?
Wil je deze lezing inzetten bij een opleiding of in een klas? Ook dat is mogelijk!

lezing voorbij de schaamte
voorbij de schaamte

ORDER THE DUTCH-LANGUAGE BOOK THROUGH THE ORDER FORM. YOU WILL RECEIVE A PAYMENT REQUEST, AND THE BOOK WILL BE DISPATCHED UPON PAYMENT. SHIPPING COSTS WITHIN THE NETHERLANDS AMOUNT TO €4.10

Voorbij de schaamte, kom ik

A Dutch book about a survival mechanism that keeps you going, but also about how shame and taboo hinder personal development.

As an expert in the field of domestic violence, child abuse, assault, and sexual abuse, I decided one day to start writing down memories. Many of these experiences occurred before I turned 20. The shame over these experiences would only begin to surface at the age of 39, shortly after becoming a mother for the first time. The origin of this book lies in an anonymous interview for an online women’s platform. It was the first time I shared my story with a stranger.

Meanwhile, I am a woman, mother, and entrepreneur. I look back on an intensive process of survival, fighting, and fleeing, my survival mechanism. I often chose to seek professional help to redirect old patterns into contemporary ones that are much more suitable for a modern, independent woman. I have succeeded in stopping the process of intergenerational transmission. In the meantime, I have realized my greatest dream by living in a safe and loving family with my husband and children.

Anything is possible if you truly want it. It doesn’t matter where you start from. I realize that I have come a long way, but I can still go much further than where I am now.